Начинът на приемане на този тип телевизия е чрез крайно устройство - цифров приемник (set-top-box) служещ за обработка на цифровият сигнал и предаването му към телевизора. Основните предимства на този тип услуга е не само доброто качество но и възможността за приемане на голям брой телевизионни програми както и възможността за известяване при предстоящо плащане на таксата.