Телевизия СКАТ

Фирма СКАТ - основана през 1992. Днес притежаваме най-голямата оптично-коаксиална кабелна мрежа в Югоизточна България.
Аналогова Кабелна Телевизия - излъчването се осъществява по кабелна мрежа. Кабелните оператори приемат телевизионните сигнали ефирно, от спътник или директно от студио и ги препредават в мрежата си. Чрез кабелните мрежи могат да се излъчват едновременно стотици телевизионни програми, радиостанции, кабелен интернет.
Действията на Комисията за регулиране на съобщенията бяха продиктувани от необходимостта за изпълнение на ангажиментите на Република България за плавен преход и въвеждане на наземна цифрова телевизия в нашата страна. Телвизия СКАТ  има удоволствието да представи на своите клиенти новата си услуга - "Аналогова телевизия". За повече информация отностно услугата заповядайте в офисите на Телевизия СКАТ в страната или се обадете на телефон: 056 / 86 44 44.