ИНТЕРНЕТ

  "СКАТ ТВ" изгражда и развива мрежа базирана на PON технология, осигуряваща високоскоростна интернет свързаност до 1000Mbps и надеждност.


Виж услугата Интернет за вашето населено място:

Пакет СКАТ 20

20.00 лв. /Месец
  • 55 Mbps
  • Неограничен
Виж Повече

Пакет СКАТ 30

30.00 лв./Месец
  • 95 Mbps
  • Неограничен
Виж Повече

  Характеристика на интерфейса ЕТЕРНЕТ за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на СКАТ ТВ ООД