Нови ценови условия

Уважаеми ползватели на СКАТ ТВ, През годините сме доказали, че сме Ваш надежден и лоялен партньор в сферата на телекомуникационните услуги. Продължавайки тази традиция и с цел да бъдем открити и коректни към всички Вас и да Ви предлагаме услуги с високо качество покриващо всички съвременни стандарти за интерактивна телевизия, с настоящото Ви Уведомяваме, че считано от 01.07.2022 г. месечната абонаментна такса за услугата ни Аналогова Телевизия /основен пакет АТВ 1 ТВ/ ще бъде променена от 14,00 лева на 16,00 лева (с ДДС), а месечната абонамента такса за услугата Цифрова Телевизия /ЦТВ 1 ТВ/ ще бъде променена от 18,00 лева на 19,90 лева (с ДДС). При новите ценови условия и за двете услуги се предоставя допълнителна възможност за добавяне на още един телевизионен приемник, т.е. от 01.07.2022 г. ползвателите на тези две услуги ще могат до ползват до 2 телевизионни приемника, при изпълнение на останалите действащи условия по договорите ни. За всички ползватели по действащи договори за услугата Цифрова Телевизия /ЦТВ 2ТВ/ от 01.07.2022 г. месечната абонамента такса се намалява на 19,90 лева (с ДДС). Поради описаното по-горе се налага изменение на условията /актуализация на цената/ по действащите договори със СКАТ ТВ за посочените услуги - Аналогова Телевизия /основен пакет АТВ/ и за Цифрова Телевизия /ЦТВ/ . Потребителите с прекратени услуги могат да изберат нови от действащия ценоразпис на СКАТ ТВ. Новата месечна абонаментна такса (МАТ) (в лева, с ДДС), ще заплащате за ползването на посочените услуги за м. Юли 2022 г. В приложението към настоящото писмо може да намерите всички нови условия на посочените услуги – новият Ценоразпис, както и Списък с гарантирани ТВ програми, включени в пакетите - Аналогова Телевизия/основен пакет /АТВ/ и Цифрова Телевизия /ЦТВ / Всички останали условия на посочените услуги/договори остават непроменени. Отчетният период на посочените услуги се запазва същият. СКАТ ТВ, Ви напомня, че съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗЕС можете да прекратите договора си за ползваните от Вас услуги предмет на посочените промени в срок до 1 месец след публикуване на настоящото уведомление за изменение, т.е. до 01.07.2022 г. /включително/, без това да носи негативи или неустойки за Вас. В случай на прекратяване, следва да върнете ползваното крайно устройство, за да не бъдат начислени неустойки за него. В случай, че желаете да задържите предоставеното Ви крайно устройство, то следва да заплатите стойността му. Важно: Настоящото Уведомление има характера на такова по чл. 230, ал. 6 от ЗЕС и е предложение за изменение на цената на договорите за посочените услуги.

https://www.tvskat.net/index.php?lang=BG&page=tv-single§ion=promo-single&key=DTV

https://www.tvskat.net/index.php?lang=BG&page=tv-single§ion=promo-single&key=ATV

https://www.tvskat.net/index.php?lang=BG&page=channelList§ion=channelList-tv

Уведомление за изменение на цените по договори за Аналогова Телевизия и за Цифрова Телевизия

Дата: 01/06/2022 г.

  Характеристика на интерфейса ЕТЕРНЕТ за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на СКАТ ТВ ООД