Цената на пакет Диема Екстра се променя от 01.07.2023

От 1 юли 2023 цената на месечния абонамент за DiemaXtra на 13,99 лв. с ДДС. Изменението е в резултат от промени в търговските условия на Нова Броудкастинг Груп ЕООД, която притежава правата върху каналите, включени в спортния пакет.

Дата: 14/06/2023 г.

  Характеристика на интерфейса ЕТЕРНЕТ за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на СКАТ ТВ ООД